REFERENCIE

Elektroinštalácie
Verejne osvetlenie
Pozemné stavby
Inžinierske stavby

VEREJNÉ OSVETLENIE


Futbalový štadión AS Trenčín – verejné osvetlenie a rozvody NN - 2019
 • • Zemné práce
 • • Uzemnenie
 • • Kabeláž
 • • Montáž stožiarov VO
 • • Montáž svietidiel
AS Trenčín, osvetlenie štadióna

Demontáž osvetlenia „lízatok“ na futbalovom štadióne AS Trenčín- 2019
 • • Demontáž elektroinštalácie
 • • Demontáž trafostanice a rozvádzačov
 • • Demontáž svietidiel
AS Trenčín, demontáž osvetlenia

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne - 2018 Montáž integrovaného osvetlenia – SMART CITY PROJEKT
 • • V osvetľovacom stožiari je zabudované osvetlenie, wifi, kamera, reproduktor, výstražné osvetľovacie prvky, zásuvky, nabíjanie elektromobilov
 • • Mobiliár a design verejného osvetlenia
 • • Mestský NN rozvod
 • • Rozhlas, kamery, wifi
 • • Podzemné rozvádzače SITEL MSS Energo
 • • Zemné práce
 • • Demontáž vzdušného vedenia
Mierové námestie, Trenčín

 • • IBV Ivanovce verejné osvetlenia a prípojky NN - 2019
 • • Ulica M. Bela, Trenčín parkovisko – realizácia VO - 2019
 • • Ulica Východná parkovisko realizácia VO a ochrana silnoprúdových a slaboprúdových káblov - 2019
 • • Rekonštrukcia osvetlenia v mestskej časti Biskupice, Bánovce nad Bebravou – 2019
 • • Oprava a doplnenie osvetlenia – Zimný štadión Bánovce nad Bebravou - 2019
 • • Ulica Pod Skalkou, Trenčín – prekládka a realizácia verejného osvetlenia - 2019
 • • Ulica Sigôtky, Trenčín – realizácia VO prechodu pre chodcov - 2019
 • •Ulica Strojárenská, Trenčín – prekládka stožiarov verejného osvetlenia - 2019
 • • Ulica Hodžova, Trenčín – realizácia verejného osvetlenia - 2019
 • • Výmena verejného osvetlenia, Janka Matušku, Bánovce nad Bebravou - 2019
 • • Chodník OD Družba – realizácia osvetlenia priechodu pre chodcov – 2019
 • • Ulica Inovecká – ochrana slaboprúdových a silnoprúdových káblov - 2019
 • • Montáž kamerových stožiarov - tréningové ihriská AS Trenčín - 2019
 • • Osvetlenie priechodov pre chodcov na Trenčianskej a Kočovskej ulici v Novom Meste nad Váhom 2018
 • • Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici 5. Apríla v Bánovciach nad Bebravou - 2018
 • • Doplnenie svetelných bodov pri kostole v mestskej časti Biskupice v Bánovciach nad Bebravou - 2018
 • • Osvetlenie priechodu pre chodcov na Palackého ulici v Trenčíne - 2018
 • • Osvetlenie priechodov pre chodcov parkovisko a chodník pri MŠ Gagarinova, Trenčín - 2018
 • • Osvetlenie prechodov pre chodcov – úprava križovatky Žilinská / Považská v Trenčíne - 2018
 • • Osvetlenie priechodov pre chodcov na Saratovskej ulici v Trenčíne - 2018
 • •Doplnenie svetelných bodov na ulici k nemocnici v Bánovciach nad Bebravou - 2018

 • • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Nemšová
 • • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Šterusy
 • • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Dolná Poruba
 • • IBV, Zákvašov, Považská Bystrica
 • • IBV, Trenčianske Jastrabie
 • • IBV, Záblatie
 • • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Nové Mesto nad Váhom
 • •Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ivanovce
 • • Doplnenie VO mesta Bánovce nad Bebravou, I.etapa
 • • Doplnenie VO mesta Bánovce nad Bebravou, II.etapa
 • • Vonkajšie osvetlenie futbalového ihriska FK Spartak, Bánovce nad Bebravou
 • •Vonkajšie osvetlenie futbalového ihriska AFC Považan, Nové Mesto nad Váhom
 • • Rekonštrukcia osvetlenia – športová hala Sihoť a Záblatie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín