Referencie

Elektroinštalácie
Verejné osvetlenie
Pozemné stavby
Inžinierske stavby

POZEMNÉ STAVBY


Výstavba vývojovo-montážneho centra HEITEC v Trenčianskej Turnej - 2018
 • • Príprava územia, zemné práce
 • • Prefabrikované prvky
 • • Opláštenie, strešný plášť
 • • Výplne otvorov
 • • Zariadenie interiéru – koberce, interiérové dvere atď.
HEITEC, Trenčianska Turná

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMAT-L - 2019
 • • Stavebné práce
 • • Búracie práce
 • • Výmena výplní otvorov
 • • Baliareň zeleniny, Trenčianske Stankovce
 • • Výmena osvetlenia
KOVOMAT-L,

Novostavba desiatich garáží v Novom Meste nad Váhom - 2018
 • • Zemné práce
 • • Základy
 • • Zvislé a kompletné konštrukcie
 • • Vodorovné konštrukcie
 • • Úpravy povrchov, podlahy, výplne
 • • Komunikácie
 • • Izolácie proti vode a vlhkosti
 • • Povlakové krytiny
 • • Vnútorný vodovod
 • • Konštrukcie tesárske a klampiarske
 • • Maľby
Garáže, Nové Mesto nad Váhom

Výstavba rodinného dvojdomu, Trenčianska Turná
 • • Výstavba na kľúč
Rodinný dom, Trenčianska Turná

Výstavba administratívno – skladovej budovy, Trenčianska Turná
 • • Výstavba na kľúč
Administratívno-skladová budova, Trenčianska Turná

Výstavba trojpodlažnej rodinnej vily, Zliechov - 2017
 • • Projekcia
 • • Výstavba na kľúč
 • • Zemné práce
 • • Základy
 • • Zvislé a vodorovné konštrukcie
 • • Úpravy povrchov, podlahy, obklady, výplne
 • • Úprava terénu
Rodinná vila, Zliechov

Rekonštrukcia strechy Základnej školy na ulici Odborárska v Novom Meste nad Váhom - 2019
 • • Odstránenie povlakovej krytiny
 • • Zhotovenie povlakovej krytiny
 • • Montáž tepelnej izolácie striech
 • • Klampiarske práce
 • • Demontáž a spätná montáž bleskozvodu
Výstavba betónového oplotenia z plotových dosiek Nové Mesto nad Váhom - 2018
 • • Zemné práce
 • • Vyhotovenie betónových základov pre stĺpiky
 • • Osadenie betónových stĺpikov a dosiek
 • • Jadrové vŕtanie do betónu

Výstavba hrubých stavieb rodinných domov, Trenčianske Jastrabie - 2015
 • • Zemné práce
 • • Základy
 • • Zvislé a vodorovné konštrukcie