Montáž nevýbušných svietidiel v lakovni a sušiacej miestnosti
pre spoločnosť Wertheim, dunajská streda