Elektroinštalácie objektov

Priemyselné a skladové haly

 • Modernizácia osvetlenia s riadením všetkých výrobných hál spoločnosti Wertheim, Dunajská Streda
 • Montáž nevýbušných svietidiel v lakovni a sušiacej miestnosti pre spoločnosť Wertheim, Dunajská Streda
 • Vývojovo – montážne centrum HEITEC, Trenčianska Turná
 • Priemyselná hala ICU Medical Slovakia
 • ELSTER, Stará Turá
 • Baliareň zeleniny, Trenčianske Stankovce
 • Hala Tresorlager-Betrieb Wertheim
 • Skladovacia hala Alt.1, komunikácie, prístrešok č.1,2, Dunajská Streda
 • Skvalitnenie separovania zberu, Rajecká Dolina
 • Cargo-partner Logistic Center, Dunajská Streda
 • Oblúková hala Bekaert, Petrovice
 • Centrum merania a zabezpečenia kvality, Dunajská Streda
 • Priemyselná hala Branson, Nové Mesto nad Váhom
 • Sklad hotových výrobkov, Budiš
 • Dostavba výrobného areálu Gabor, Bánovce nad Bebravou
 • Výrobná hala BeShapetech, Topoľčany
 • Priemyselná hala Vaillant, Trenčianske Stankovce
 • ASKOLL, Potvorice
 • Montážno-kompletizačná hala Premagas, Stará Turá
 • Hala na skladovanie, Stará Turá
 • Sklad chladených a mrazených tovarov VDP a.s., Levice
 • Montážna hala a administratívna budova Bruckner, Topoľčany
 • Plnička minerálnych vôd, Lúka nad Váhom
 • Plnička minerálnych vôd, Tornaľa
 • Výrobná hala Wertheim, Modra
 • Výrobná hala TEXIPLAST, Ivanka pri Nitre
 • WELDUS, Dunajská Streda
 • ZTS Strojárne, Námestovo
 • Mobis, Gbeľany
 • Výrobná hala Kovovýroba Trenčín

 

Elektroinštalácie v obchodných domoch a predajniach

 • Obchodné centrum Mólo, Zvolen
 • Europa Business Centrum
 • ASKO Nábytok Bratislava, Zlaté piesky
 • Shopping Park Arkádia, Prievidza
 • TESCO, Varín
 • Predajňa COOP Jednota, Trenčín
 • Predajňa COOP Jednota, Levice
 • Predajňa COOP Jednota, Kalná nad Hronom
 • Predajňa COOP Jednota, Výčapy Opatovce
 • ASKO, Rimavská Sobota
 • Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácie, ASKO Nábytok, Trenčín
 • OC Laugarício Trenčín, prevádzka H&M‎
 • Obchodné centrum BORY MALL, Bratislava

 

Elektroinštalácie v bytových domoch

 • Bytový dom, Nemšová
 • Bytový dom B, Športová ulica, Nové Mesto nad Váhom
 • Bytový dom č. 1179, ulica 28. Októbra, Trenčín
 • Bytový dom Prospecta I, Drietoma
 • Bytový dom, Strojárenská 14, 16, 18 Trenčín
 • Novostavba garáží v Novom Meste nad Váhom

 

Rekonštrukcie elektroinštalácií

 • Výmena nevýbušných a LED svietidiel, Bioplynová stanica v Bošanoch
 • Modernizácia osvetlenia - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
 • Silnoprúdová inštalácia a umelé osvetlenie Dovybavenie COVP SOŠ Pruské
 • Klub dôchodcov - vnútorná silnoprúdová a svetelná inštalácia
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena LED osvetlenia, hala KOVOMAT – L, Holice na Ostrove
 • Rekonštrukcia Športová hala Bánovce nad Bebravou
 • Rekonštrukcia budovy na námestí Slobody 2/2 v Novom Meste nad Váhom
 • Revitalizácia a rozšírenie kapacity materskej škôlky v Trenčianskej Turnej, II. Etapa
 • Rekonštrukcia bleskozvodu na bytových domoch na Bavlnárskej ulici v Trenčíne
 • Rekonštrukcia sýpky a prístavba sobášnej siene v Novom Meste nad Váhom -
 • Dom dôchodcov a sociálnych služieb, Nové Mesto nad Váhom, ul. Fraňa Kráľa
 • Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby – DOS, Myjava
 • Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy v hasičskej stanici, Rajec
 • Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ ul. Janka Palu, Nemšová
 • Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM, Nové Mesto nad Váhom
 • Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy J. A. Komenského, Veľký Meder
 • Rekonštrukcia administratívnej budovy SE-VE, Trenčín
 • Rekonštrukcia a prístavba materskej škôlky v Trenčianskej Turnej
 • Rekonštrukcia bývalej vojenskej telocvične v Novom Meste nad Váhom

 

Iné objekty

 • Elektroinštalácia silnoprúdových a slaboprúdových systémov - Štadión AS Trenčín
 • Montáž KSL LINE vo Švédsku pre spoločnosť AAF International s.r.o.
 • Výmena nevýbušných a LED svietidiel, Bioplynová stanica v Bošanoch
 • Modernizácia osvetlenia - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
 • Prípojka NN - výrobná hala spoločnosti Techklima s.r.o.
 • Rekonštrukcia a premiestnenie trafostanice na ul. Mládežnícka
 • Areálové rozvody a transformačná stanica, Futbalový štadión AS Trenčín
 • Vyhrievanie umelého trávnika, Futbalový štadión AS Trenčín
Adresa Prevádzky

Oslobodenia 200

913 21 Trenčianska Turná

E-mail
Telefón