Verejné osvetlenie

Rekonštrukcia mierového námestia v trenčíne - montáž integrovaného osvetlenia - smart city projekt

 • Modernizácia verejného osvetlenia Futbalového ihriska v meste Bánovce nad Bebravou
 • Výmena LED osvetlenia na futbalovom ihrisku s umelou trávou na AFC Považan
 • Verejné osvetlenie a prekládka NN ul. Armádna, Trenčín
 • Verejné osvetlenie - Novomeského ulica, Trenčín
 • Osvetlenie prechodov pre chodcov - Brnianska, Trenčín
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mateja Bela - verejné osvetlenie, trenčín
 • Verejné osvetlenia a prechody pre chodcov ul. Šmidkeho, Trenčín
 • Doplnenie svietidiel na ul. K nemocnici, Bánovce nad Bebravou
 • Realizácia VO vnútrobloku ul. Východná, Trenčín
 • Demontáž osvetlenia „lízatok“ na futbalovom štadióne AS Trenčín
 • Realizácia VO na ul. Zlatovská - Hlavná, Trenčín
 • Realizácia osvetlenia na ul. Dlhé Hony, Trenčín
 • Futbalový štadión AS Trenčín – verejné osvetlenie a rozvody NN
 • IBV Ivanovce verejné osvetlenia a prípojky NN
 • Ulica M. Bela, Trenčín parkovisko – realizácia VO- 2019
 • Ulica Východná parkovisko realizácia VO a ochrana silnoprúdových a slaboprúdových káblov
 • Rekonštrukcia osvetlenia v mestskej časti Biskupice, Bánovce nad Bebravou
 • Oprava a doplnenie osvetlenia – Zimný štadión Bánovce nad Bebravou
 • Ulica Pod Skalkou, Trenčín – prekládka a realizácia verejného osvetlenia
 • Ulica Sigôtky, Trenčín – realizácia VO prechodu pre chodcov- 2019
 • Ulica Strojárenská, Trenčín – prekládka stožiarov verejného osvetlenia
 • Ulica Hodžova, Trenčín – realizácia verejného osvetlenia- 2019
 • Výmena verejného osvetlenia, Janka Matušku, Bánovce nad Bebravou
 • Chodník OD Družba – realizácia osvetlenia priechodu pre chodcov
 • Ulica Inovecká – ochrana slaboprúdových a silnoprúdových káblov
 • Montáž kamerových stožiarov - tréningové ihriská AS Trenčín
 • Osvetlenie priechodov pre chodcov na Trenčianskej a Kočovskej ulici v Novom Meste nad Váhom
 • Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici 5. Apríla v Bánovciach nad Bebravou
 • Doplnenie svetelných bodov pri kostole v mestskej časti Biskupice v Bánovciach nad Bebravou
 • Osvetlenie priechodu pre chodcov na Palackého ulici v Trenčíne
 • Osvetlenie priechodov pre chodcov parkovisko a chodník pri MŠ Gagarinova, Trenčín
 • Osvetlenie prechodov pre chodcov – úprava križovatky Žilinská / Považská v Trenčíne
 • Osvetlenie priechodov pre chodcov na Saratovskej ulici v Trenčíne
 • Doplnenie svetelných bodov na ulici k nemocnici v Bánovciach nad Bebravou
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Nemšová
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Šterusy
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Dolná Poruba
 • IBV, Zákvašov, Považská Bystrica
 • IBV, Trenčianske Jastrabie
 • IBV, Záblatie
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Nové Mesto nad Váhom
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Ivanovce
 • Doplnenie VO mesta Bánovce nad Bebravou, I.etapa
 • Doplnenie VO mesta Bánovce nad Bebravou, II.etapa
 • Vonkajšie osvetlenie futbalového ihriska FK Spartak, Bánovce nad Bebravou
 • Vonkajšie osvetlenie futbalového ihriska AFC Považan, Nové Mesto nad Váhom
 • Rekonštrukcia osvetlenia – športová hala Sihoť a Záblatie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín 

Adresa

Oslobodenia 200

913 21 Trenčianska Turná

E-mail
Telefón