služby

Elektroinštalačné práce

 • Elektroinštalácia silnoprúdu  a slaboprúdu
 • Vnútorné, vonkajšie a verejné osvetlenie
 • Montáž bleskozvodov a uzemnení
 • Elektrická prípojka
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • Projektovanie elektrických zariadení
 • Montáž a rekonštrukcie NN, VN a VVN rozvodní a trafostaníc
 • Realizácia elektrických rozvodov NN, VN
 • Meranie a regulácia 
 • Zabezpečovacie a kamerové systémy
 • Elektrická požiarna signalizácia 
 • Televízne a anténne rozvody 
 • Servisná činnosť, údržba a rekonštrukcia elektroinštalácií 
 • Výroba elektrorozvádzačov 
 • Dodávka elektroinštalačného materiálu 
 • Vypracovanie energetického auditu a termovízie

stavebná činnosť

 • Projektová príprava stavieb a kompletná inžinierska činnosť
 • Vybavenie stavebných povolení
 • Kolaudácia stavby
 • Stavebný dozor
 • Komplexná realizácia stavieb na kľúč – výstavba rodinných a bytových domov, priemyselných a polyfunkčných objektov
 • Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
 • Zatepľovanie budov
 • Murárske a betonárske práce
 • Sadrokartóny, omietky, dlažby, podlahy, stierky, maľovanie, montáž krovov a strešnej krytiny
 • Hydroizolácie
 • Tepelná izolácia
 • Výstavba inžinierskych sietí, spevnených plôch a cestných komunikácií
 • Realizácia výkopových a zemných prác
 • Búracie a demolačné práce
Adresa prevádzky

Oslobodenia 200

913 21 Trenčianska Turná

E-mail
Telefón